Best Lawyers List for Finland

Arbitration and Mediation
Helsinki
Arbitration Institute of the Finland Chamber of Commerce
Heidi Merikalla-Teir
Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy
Jukka Peltonen
John-Henrik Spåre
Avance Attorneys LTD
Ulla Vuokila
Borenius Attorneys Ltd.
Seppo Kemppinen
Markus Kokko
Castrén & Snellman Attorneys Ltd
Anders Forss
Jouko Huhtala
Niklas Langenskiöld
Rickard Langenskiöld
Tuomas Lehtinen
Pauliina Tenhunen
Dittmar & Indrenius
Jussi Lehtinen
Petteri Uoti
Hannes Snellman Attorneys Ltd
Antti Järvinen
Jan Lilius
Markus Manninen
Mika Savola
Anna-Maria Tamminen
Hästö, Salingre, Engberg & Welin, Attorneys Ltd.
Mats Welin
HH Partners Attorneys-At-Law Ltd
Arto Kukkonen
HPP Attorneys Ltd
Klaus Nyblin
Marko Wainio
Krogerus
Mikko Elonheimo
Carola Möller
Lindfors & Co Attorneys at Law Ltd
Petra Kiurunen
Patrik Lindfors
Antti Summa
Lindholm Wallgren
Carita Wallgren-Lindholm
Mentula & Väätäinen Attorneys Ltd.
Tapio Väätäinen
Merilampi
Jussi Ikonen
Jukka Laitasalo
Mika Pakarinen
Teemu Taxell
Pekka Puhakka - Independent Arbitrator
Pekka Puhakka
Roschier
Gisela Knuts
Petri Taivalkoski
Sivenius, Suvanto & Co Oy
Juha Sivenius
Uoti, Sotamaa & Co
Petteri Sotamaa
Sami Uoti
Waselius & Wist
Tanja Jussila
Bernt Juthström
Jan Waselius
Turku
Brander & Manner
Matti Manner
Banking and Finance Law
Helsinki
Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy
Antti Niemi
Janne Tuulos
Avance Attorneys LTD
Selinda Näse
Sari Wallgren
Bird & Bird LLP
Kristiina Lehvilä
Borenius Attorneys Ltd.
Andrei Aganimov
Johannes Ahti
Ari Kaarakainen
Castrén & Snellman Attorneys Ltd
Jonne Järvi
Pekka Lehtinen
Sakari Lukinmaa
Tero Tuomisto
Dittmar & Indrenius
Kari Lautjärvi
Juha-Pekka Mutanen
Hannes Snellman Attorneys Ltd
Markus Bremer
Matti Engelberg
Henrik Mattson
Maria Neovius
Krogerus
Kimmo Mettälä
Päivi Toivari
Juha Wessman
Merilampi
Tommi Elo
Roschier
Helena Viita
Gunnar Westerlund
Waselius & Wist
Lauri Peltola
Tarja Wist
White & Case LLP
Timo M. Airisto
Tanja M. Törnkvist
Biotechnology Law
Helsinki
Castrén & Snellman Attorneys Ltd
Hanna Paloheimo
Dittmar & Indrenius
Johan Åkermarck
HPP Attorneys Ltd
Klaus Nyblin
Capital Markets Law
Helsinki
Borenius Attorneys Ltd.
Juha Koponen
Castrén & Snellman Attorneys Ltd
Merja Kivelä
Janne Lauha
Hannes Snellman Attorneys Ltd
Mikko Heinonen
Klaus Ilmonen
Riikka Rannikko
Krogerus
Mårten Knuts
Marjukka Sippola
Roschier
Paula Linna
Gunnar Westerlund
Waselius & Wist
Tarja Wist
White & Case LLP
Timo M. Airisto
Petri J. Avikainen
Petri Y. J. Haussila
Mikko Hulkko
Competition Law
Helsinki
Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy
Jukka Luostarinen
Avance Attorneys LTD
Mikko Alkio
Bird & Bird LLP
Katia Duncker
Borenius Attorneys Ltd.
Ilkka Aalto-Setälä
Asko Lindqvist
Castrén & Snellman Attorneys Ltd
Sari Hiltunen
Anna Kuusniemi-Laine
Hannu Pokela
Dittmar & Indrenius
Ilkka Leppihalme
Hannes Snellman Attorneys Ltd
Mikko Huimala
Tapani Manninen
Mika Pohjonen
Mika Savola
Mikael Wahlbeck
HPP Attorneys Ltd
Tuomas Saraste
Krogerus
Katri Joenpolvi
Leena Lindberg
Petteri Metsä-Tokila
Mentula & Väätäinen Attorneys Ltd.
Arttu Mentula
Merilampi
Erkko Ruohoniemi
Roschier
Niko Hukkinen
Ami Paanajärvi
Christian Wik
Construction Law
Helsinki
Avance Attorneys LTD
Christoffer Charpentier
Bird & Bird LLP
Risto Sipilä
Borenius Attorneys Ltd.
Veli Leinonen
Saara Paronen
Eversheds Sutherland LLP
Arto Palsala
Hannes Snellman Attorneys Ltd
Tapio Teräkivi
HPP Attorneys Ltd
Marko Wainio
Jukka Aho & Co
Jukka Leino
Mäkitalo Rantenen & Co.
Juho Lönnblad
Merilampi
Teemu Kauttu
Lauri Tolvanen
Properta Attorneys Ltd
Ilkka Koivisto
Sivenius, Suvanto & Co Oy
Juha Sivenius
Corporate Governance & Compliance Practice
Helsinki
Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy
Ari Savela
Hannes Snellman Attorneys Ltd
Mikko Heinonen
Outi Raitasuo
Riikka Rannikko
Corporate Law
Helsinki
Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy
Ari Savela
Johan Schmidt
Matti Ylä-Mononen
Avance Attorneys LTD
Ulf-Henrik Kull
Carl-Henrik Wallin
Bird & Bird LLP
Jori Taipale
Borenius Attorneys Ltd.
Andreas Doepel
Christian Fogelholm
Johan Roman
Jyrki Tähtinen
Jari Vikiö
Castrén & Snellman Attorneys Ltd
Jan Kuhlefelt
Jan Örndahl
Leena Romppainen
Pauliina Tenhunen
Dittmar & Indrenius
Wilhelm Eklund
Jan Ollila
Hannes Snellman Attorneys Ltd
Mikko Heinonen
Outi Raitasuo
Riikka Rannikko
Jari Tukiainen
Itäinen & Ojantakanen Ltd.
Risto Ojantakanen
Krogerus
Kimmo Mettälä
Mika Puittinen
Mika Ståhlberg
Lindfors & Co Attorneys at Law Ltd
Antti Summa
Lindholm Wallgren
Carita Wallgren-Lindholm
Merilampi
Ari Keinänen
Jukka Laitasalo
Pekka Merilampi
Procopé & Hornborg Law Offices Ltd
Ismo Hentula
Roschier
Manne Airaksinen
Paula Linna
Vesa Rasinaho
Toni Siimes
Kaj Swanljung
Jon Unnérus
Jan-Anders Wik
Waselius & Wist
Tanja Jussila
Bernt Juthström
Lotta Pohjanpalo
Niklas Thibblin
Jan Waselius
White & Case LLP
Timo M. Airisto
Petri Y. J. Haussila
Janko Lindros
Criminal Defense
Helsinki
Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy
Jussi Savonen
Avance Attorneys LTD
Ulla Vuokila
Kotiranta & Co Attorney at Law Ltd
Dr. Kai Kotiranta
Merilampi
Mika Pakarinen
Energy Law
Helsinki
Borenius Attorneys Ltd.
Casper Herler
Castrén & Snellman Attorneys Ltd
Krogerus
Ville Hailikari
Lukander & Ruohola Oy
Jyrki Prusila
Oy Kavaleff Consulting Ab
Anette Kavaleff
Roschier
Laura K. Huomo
Entertainment Law
Helsinki
Lexia Attorneys
Markus Myhrberg
Merilampi
Mika Pakarinen
Properta Attorneys Ltd
Hanna-Maija Elo
Environmental Law
Helsinki
Borenius Attorneys Ltd.
Casper Herler
Castrén & Snellman Attorneys Ltd
Dittmar & Indrenius
Antti Aaltonen
Hannes Snellman Attorneys Ltd
Klaus Metsä-Simola
HPP Attorneys Ltd
Mikko Erkkilä
Kari Marttinen
Suvi Marttinen
Jari Tuomala
Krogerus
Sami Laine
Roschier
Mika Alanko
Financial Institutions
Helsinki
Krogerus
Mårten Knuts
Franchise Law
Helsinki
Bird & Bird LLP
Jori Taipale
Information Technology Law
Helsinki
Airaksinen Attorneys Ltd
Jukka Airaksinen
Attorneys-At-Law TRUST. Ltd
Jan Lindberg
Bird & Bird LLP
Jori Taipale
Pekka Takki
Borenius Attorneys Ltd.
Samuli Simojoki
Castrén & Snellman Attorneys Ltd
Pia Ek
Commercium Attorneys-at-Law Ltd
Semi Hämäläinen
Dittmar & Indrenius
Kai Erlund
Eversheds Sutherland LLP
Juha Taipale
Fondia
Arto Lindfors
Hannes Snellman Attorneys Ltd
Jesper Nevalainen
Panu Siitonen
HH Partners Attorneys-At-Law Ltd
Martin von Willebrand
Alf-Ole Wanamo
HPP Attorneys Ltd
Harri Hynninen
Kari-Matti Lehti
Pekka Raatikainen
Krogerus
Juha Pekka Katainen
Sami Laine
Mika Puittinen
Roschier
Arto Linnervuo
Mikko Manner
Insolvency and Reorganization Law
Helsinki
Borenius Attorneys Ltd.
Robert Peldán
Jyrki Tähtinen
Castrén & Snellman Attorneys Ltd
Pauliina Tenhunen
Hannes Snellman Attorneys Ltd
Jan Lilius
HH Partners Attorneys-At-Law Ltd
Arto Kukkonen
HPP Attorneys Ltd
Juho Lenni-Taattola
Itäinen & Ojanakanen
Leif Itäinen
Krogerus
Mikko Tiilikka
Lukander & Ruohola Oy
Jyrki Prusila
Merilampi
Jukka Laitasalo
Procopé & Hornborg Law Offices Ltd
Kirsti Myllylä
Roschier
Helena Viita
Sivenius, Suvanto & Co Oy
Peter Bützow
Kirsi Eksymä
Juha Sivenius
Kuopio
Krogerus
Jarmo Makkonen
Tampere
Borenius Attorneys Ltd.
Timo Seppälä
Turku
Krogerus
Hannu Ylönen
Insurance Law
Helsinki
Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy
Esa Salonen
Intellectual Property Law
Helsinki
Attorneys-At-Law TRUST. Ltd
Jan Lindberg
Bird & Bird LLP
Ella Mikkola
Borenius Attorneys Ltd.
Seppo Kemppinen
Åsa Krook
Lasse Laaksonen
Ben Rapinoja
Samuli Simojoki
Castrén & Snellman Attorneys Ltd
Hanna Paloheimo
Eversheds Sutherland LLP
Petteri Häkkänen
Markku Varhela
Hannes Snellman Attorneys Ltd
Panu Siitonen
HH Partners Attorneys-At-Law Ltd
Esa Korkeamäki
Alf-Ole Wanamo
HPP Attorneys Ltd
Klaus Nyblin
Krogerus
Tuukka Airaksinen
Mäkitalo Rantenen & Co.
Juha Mäkitalo
Properta Attorneys Ltd
Hanna-Maija Elo
Kukka Tommila
Marja Tommila
Johanna Lilja
Mikko Manner
Mikael Segercrantz
Markku Tuominen
Jan-Anders Wik
Susiluoto Attorneys at Law Ltd
Tapio Susiluoto
Waselius & Wist
Bernt Juthström
International Arbitration
Helsinki
Hannes Snellman Attorneys Ltd
Mika Savola
Lindfors & Co Attorneys at Law Ltd
Antti Summa
Investment Funds
Helsinki
Borenius Attorneys Ltd.
Paulus Hidén
Jyrki Tähtinen
Hannes Snellman Attorneys Ltd
Sten Olsson
Labor and Employment Law
Helsinki
Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy
Katriina Vierula
Bird & Bird LLP
Maisa Nikkola
Borenius Attorneys Ltd.
Kristiina Liljedahl
Jani Syrjänen
Castrén & Snellman Attorneys Ltd
Dittmar & Indrenius
Petteri Uoti
Hannes Snellman Attorneys Ltd
Anders Bygglin
Johanna Haltia-Tapio
Krogerus
Jari-Pekka Alho
Carola Möller
Mentula & Väätäinen Attorneys Ltd.
Tapio Väätäinen
Merilampi
Heidi Hiltunen
Jussi Ikonen
Jani Ylä-Autio
Sivenius, Suvanto & Co Oy
Mika Jauhiainen
Litigation
Helsinki
Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy
Jussi Savonen
John-Henrik Spåre
Avance Attorneys LTD
Ulla Vuokila
Bird & Bird LLP
Risto Sipilä
Tom Vapaavuori
Borenius Attorneys Ltd.
Seppo Kemppinen
Markus Kokko
Castrén & Snellman Attorneys Ltd
Anders Forss
Jouko Huhtala
Niklas Langenskiöld
Uwe Uusitalo
Dittmar & Indrenius
Petteri Uoti
Hannes Snellman Attorneys Ltd
Anders Bygglin
Antti Järvinen
Jan Lilius
Markus Manninen
Mika Savola
Anna-Maria Tamminen
Hästö, Salingre, Engberg & Welin, Attorneys Ltd.
Mats Welin
HH Partners Attorneys-At-Law Ltd
Arto Kukkonen
Jari Nikupaavola
HPP Attorneys Ltd
Jörgen Hammarström
Marko Wainio
Kotiranta & Co Attorney at Law Ltd
Dr. Kai Kotiranta
Krogerus
Mikko Elonheimo
Carola Möller
Lindfors & Co Attorneys at Law Ltd
Petra Kiurunen
Patrik Lindfors
Antti Summa
Lindholm Wallgren
Carita Wallgren-Lindholm
Mentula & Väätäinen Attorneys Ltd.
Tapio Väätäinen
Merilampi
Jussi Ikonen
Teemu Kauttu
Jukka Laitasalo
Mika Pakarinen
Teemu Taxell
Pekka Puhakka - Independent Arbitrator
Pekka Puhakka
Sivenius, Suvanto & Co Oy
Kirsi Eksymä
Mika Jauhiainen
Juha Sivenius
Uoti, Sotamaa & Co
Petteri Sotamaa
Sami Uoti
Waselius & Wist
Jan Waselius
Tampere
Merkurius Attorneys Ltd.
Lassi Kettula
Turku
Brander & Manner
Matti Manner
Maritime Law
Helsinki
Attorneys Ruoholahti Ltd
Herman Ljungberg
Borenius Attorneys Ltd.
Turo Sumu
Ulla von Weissenberg
Castrén & Snellman Attorneys Ltd
Niklas Langenskiöld
Rickard Langenskiöld
HPP Attorneys Ltd
Matti Komonen
Media Law
Helsinki
Castrén & Snellman Attorneys Ltd
Pia Ek
Hannu Pokela
Dittmar & Indrenius
Kai Erlund
Eversheds Sutherland LLP
Markku Varhela
Hannes Snellman Attorneys Ltd
Panu Siitonen
HH Partners Attorneys-At-Law Ltd
Esa Korkeamäki
Krogerus
Juha Pekka Katainen
Merilampi
Mika Pakarinen
Uoti, Sotamaa & Co
Petteri Sotamaa
Mergers and Acquisitions Law
Helsinki
Aleksandra Attorneys Ltd.
Samuli Palin
Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy
Markus Oksanen
Matti Ylä-Mononen
Avance Attorneys LTD
Christoffer Charpentier
Ulf-Henrik Kull
Carl-Henrik Wallin
Borenius Attorneys Ltd.
Christian Fogelholm
Ari Kaarakainen
Johan Roman
Jyrki Tähtinen
Jari Vikiö
Castrén & Snellman Attorneys Ltd
Jan Kuhlefelt
Jan Örndahl
Heidi Paalanen-Koev
Uwe Uusitalo
Deloitte & Touche LLC
Tomi Pitkänen
Outi Ukkola
Dittmar & Indrenius
Anders Carlberg
Mikko Eerola
Jan Ollila
Hannes Snellman Attorneys Ltd
Ossi Haapaniemi
Mikko Heinonen
Klaus Ilmonen
Tuire Kuronen
Sten Olsson
Outi Raitasuo
Riikka Rannikko
Rabbe Sittnikow
Itäinen & Ojantakanen Ltd.
Risto Ojantakanen
Krogerus
Ville Hailikari
Kimmo Mettälä
Marcus Möller
Mika Ståhlberg
Lindholm Wallgren
Carita Wallgren-Lindholm
Merilampi
Antti Kahri
Ari Keinänen
Pekka Merilampi
Pekka Puhakka - Independent Arbitrator
Pekka Puhakka
Roschier
Mika Alanko
Paula Linna
Jouni Salmi
Toni Siimes
Kaj Swanljung
Jon Unnérus
Jan-Anders Wik
Waselius & Wist
Jan Waselius
Tarja Wist
White & Case LLP
Timo M. Airisto
Petri Y. J. Haussila
Janko Lindros
Turku
Brander & Manner
Matti Manner
Natural Resources Law
Helsinki
Borenius Attorneys Ltd.
Casper Herler
HPP Attorneys Ltd
Kari Marttinen
Outsourcing
Helsinki
Airaksinen Attorneys Ltd
Jukka Airaksinen
Bird & Bird LLP
Maisa Nikkola
Borenius Attorneys Ltd.
Lasse Laaksonen
Castrén & Snellman Attorneys Ltd
Pia Ek
Roschier
Arto Linnervuo
Private Equity Law
Helsinki
Aleksandra Attorneys Ltd.
Samuli Palin
Avance Attorneys LTD
Ulf-Henrik Kull
Borenius Attorneys Ltd.
Paulus Hidén
Jyrki Tähtinen
Jari Vikiö
Castrén & Snellman Attorneys Ltd
Dittmar & Indrenius
Mikko Eerola
Jan Ollila
Hannes Snellman Attorneys Ltd
Mikko Heinonen
Sten Olsson
HPP Attorneys Ltd
Harri Hynninen
Itäinen & Ojantakanen Ltd.
Risto Ojantakanen
Krogerus
Ville Hailikari
Jan Johanson
Marcus Möller
Mika Ståhlberg
Roschier
Mika Alanko
Jouni Salmi
Toni Siimes
Kaj Swanljung
Jon Unnérus
White & Case LLP
Timo M. Airisto
Petri Y. J. Haussila
Project Finance and Development Practice
Helsinki
HPP Attorneys Ltd
Björn Nykvist
Real Estate Law
Helsinki
Aleksandra Attorneys Ltd.
Rami Laatsalo
Samuli Palin
Avance Attorneys LTD
Christoffer Charpentier
Mathias Lindqvist
Bird & Bird LLP
Jaakko Hietala
Risto Sipilä
Hannes Snellman Attorneys Ltd
Juha Lindström
Tapio Teräkivi
HPP Attorneys Ltd
Kari Marttinen
Marko Wainio
Krogerus
Marcus Möller
Juha Wessman
Merilampi
Jani Ylä-Autio
Roschier
Mika Alanko
Kaj Swanljung
Sivenius, Suvanto & Co Oy
Jarmo Henriksson
White & Case LLP
Timo M. Airisto
Regulatory Practice
Helsinki
Krogerus
Leena Lindberg
Sports Law
Helsinki
Castrén & Snellman Attorneys Ltd
Pia Ek
Hannes Snellman Attorneys Ltd
Markus Manninen
Tax Law
Helsinki
Astrea
Jaakko Ossa
Borenius Attorneys Ltd.
Janne Juusela
Castrén & Snellman Attorneys Ltd
Sari Laaksonen
Leena Romppainen
Deloitte & Touche LLC
Tomi Pitkänen
Petri Salomaa
Outi Ukkola
Dittmar & Indrenius
Kai Holkeri
EY LLP
Raimo Hietala
Markku Järvenoja
Hannes Snellman Attorneys Ltd
Ossi Haapaniemi
Outi Raitasuo
KPMG, LLP
Mika Kallio
Markku Lepistö
Antti Leppänen
Ari Nielsen
Krogerus
Antti Lehtimaja
PricewaterhouseCoopers Legal
Markku Hakkarainen
Juha Laitinen
Samuli Makkonen
Merja Raunio
Karin Svennas
Martti Virolainen
Roschier
Mika Ohtonen
Vesa Rasinaho
Taxpoint Oy
Sebastian Kellas
Waselius & Wist
Niklas Thibblin
Technology Law
Helsinki
Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy
Markus Oksanen
Timo Ruikka
Attorneys-At-Law TRUST. Ltd
Jan Lindberg
Bird & Bird LLP
Pekka Takki
Borenius Attorneys Ltd.
Samuli Simojoki
Castrén & Snellman Attorneys Ltd
Dittmar & Indrenius
Kai Erlund
Eversheds Sutherland LLP
Juha Taipale
Hannes Snellman Attorneys Ltd
Panu Siitonen
HH Partners Attorneys-At-Law Ltd
Martin von Willebrand
Alf-Ole Wanamo
HPP Attorneys Ltd
Klaus Nyblin
Inventio Attorneys Ltd
Topi Lusenius
Krogerus
Juha Pekka Katainen
Mika Puittinen
Roschier
Arto Linnervuo
Mikko Manner
Jan-Anders Wik
Telecommunications Law
Helsinki
Bird & Bird LLP
Pekka Takki
Borenius Attorneys Ltd.
Samuli Simojoki
Castrén & Snellman Attorneys Ltd
Dittmar & Indrenius
Kai Erlund
Eversheds Sutherland LLP
Markku Varhela
Hannes Snellman Attorneys Ltd
Erkko Korhonen
Krogerus
Juha Pekka Katainen
Roschier
Arto Linnervuo
Mikko Manner
Transportation Law
Helsinki
Attorneys Ruoholahti Ltd
Herman Ljungberg
Borenius Attorneys Ltd.
Ulla von Weissenberg
Castrén & Snellman Attorneys Ltd
Niklas Langenskiöld
Rickard Langenskiöld
HPP Attorneys Ltd
Matti Komonen
Venture Capital Law
Helsinki
Aleksandra Attorneys Ltd.
Samuli Palin
Borenius Attorneys Ltd.
Jyrki Tähtinen
Jari Vikiö
Castrén & Snellman Attorneys Ltd
Jonne Järvi
Hannes Snellman Attorneys Ltd
Mikko Heinonen
Krogerus
Jan Johanson
Marcus Möller
Mika Ståhlberg
Roschier
Mika Alanko
Jon Unnérus

"Law Firm of the Year" Awards for Finland

"Lawyer of the Year" Awards for Finland